Tilakonsultit
SAIRAALAT JA TERVEYDENHUOLLON TILAT


Alati kehittyvässä ympäristössä sairaalat ja terveydenhuollon tilat ovat fyysisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna haastavia kokonaisuuksia. Tilakonsultit tuottavat TILA-palveluita terveydenhuollon tilojen hankintaan liittyvissä haasteissa. Toimimme asiakasta avustavana asiantuntijana hankkeen teknisen, taloudellisen sekä toiminnallisen laadun määrittelyssä.

Sairaaloiden sekä terveydenhuollon tilojen suunnittelu vaati:

  • erikoisosaamista sairaalakohteiden ydintoiminnoista ja niiden keskenäisistä yhteyksistä
  • sairaalakohteiden tilojen fyysisten ja sairaalalaitteiden vaatimusten hallintaa
  • sairaalan ja terveydenhuollon tiloihin ja toimintaan liittyvien palveluiden hallintaa
  • kilpailuttamisen hallintaa

Palveluiden tuottamisen lähtökohtiamme ovat:

  • asiakaslähtöisyys tilojen suunnittelussa; räätälöidyt ratkaisut tilaajan tarpeisiin
  • laatutekijät tilojen toiminnallisuuden, henkilöturvallisuuden sekä tilankäytön tehokkuuden näkökulmista
  • väestönkehityksen, palvelutarpeen muutospaineen, nykyisten tilaresurssien määrä tai laatu huomioiminen


Tutustu referensseihimme!