Tilakonsultit
Kuntataloustilanteen jatkuessa haasteellisena, säästökohteiden löytäminen pitkällä aikavälillä voi olla vaikeaa. Tilojen salkutus jatkotoimenpiteineen on tehokas keino saada tilojen hallinta tuottavaksi. Tarjoamamme TILA-salkutus on tuotteistettu palvelu, joka on kehitetty toimitilojen ylläpitämisen ja kehittämisen käytännön haasteiden tueksi.

Salkutuksessa toimitilat jaetaan teknis-taloudellisesta näkökulmasta eri salkkuihin ja salkuille luodaan omat toimenpideohjelmat. Salkkujaossa lähtökohtina ovat kunnan tai kaupungin strategia, omistajapoliittiset linjaukset ja palvelurakenne. Jokaiselle salkulle määritellään toimenpiteet eli salkkukohtaiset kehittämisohjelmat ja näin saadaan yhdistettyä operatiivinen näkökulma osaksi kiinteistökannan hallinnoinnin kokonaisuutta.


Referenssiesittely, Raaseporin kaupungin kiinteistöstrategia
Alkuvuodesta 2016 Raaseporin kaupunki tilasi kiinteistöstrategian, joka sisälsi kiinteistöjen TILA-salkutukset ja salkuille toimenpideohjelmat. Työ sisälsi myös investointiohjelman muodostamisen kiinteistöstrategian pohjalta. Työ toteutettiin yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa. Tilakonsultit vastasi kiinteistöjen teknisestä ja toiminnallisesta tarkastelusta, Inspira taloudellisista laskelmista.

Kartoituksen kautta muodostettiin objektiivinen yleiskuva Raaseporin kaupungin kiinteistökannasta ja sen teknisistä, toiminnallisista ja taloudellista haasteista ja kehitystarpeista. Hankkeessa kerätty tieto, käytetyt mittarit ja loppuraportointi edistävät kaupungin taloudellisten resurssien järkevää ja kustannustehokasta käyttöä. Työ tapahtui yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja tilakeskuksen kanssa ja kattoi kaikki kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt, lukuun ottamatta kaupungin omistamia vuokra-asuntoja.


TILA-salkutus on konkreettinen suunnitelma, joka sitouttaa kunnan tai kaupungin toimijat yhteisiin linjauksiin ja toimenpideohjelmiin toimitilojen kehittämisestä. Kunta tai kaupunki saa selkeän kuvan poistettavista kiinteistöistä, tulevista korjauksista ja toimitilojen muista kehitystoimenpiteistä. Lopputulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi toimitilajohtamisessa, palveluverkkosuunnittelussa ja investointien ajoittamisessa. 

Tuotteistettuja toimitilaselvityksiä olemme toteuttaneet mm. Järvenpäälle, Loviisalle, Porille, Sipoolle, Tuusulalle,
Lahdelle ja Espoolle.