Tilakonsultit

HANKESUUNNITTELU LUO RAAMIT TILAHANKKEELLE

 

TILA-hankesuunnittelu kuvaa tilahankkeen tarpeen, tavoitteet, kustannukset sekä toteutustavan rakennushankkeen käynnistämistä varten


TILA-hankesuunnittelu on asiantuntijapalvelu, jonka tavoitteena on tilaajan tilatarpeen kokonaistaloudellinen ratkaiseminen

 • Määrittelee tilahankkeen päätöksentekoa varten
 • Kokoaa hankkeen tilatarpeet ja -tavoitteet kaikkia toimijoita kuuntelemalla
 • On tilaajan tukena vaihtoehtoisten ratkaisujen laatimisessa ja vertailussa
 • Perustaa tilaohjelman laatimisen toiminnan tarpeisiin, tilojen käyttöasteisiin sekä tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksiin
 • Kuvaa hankkeen toiminnalliset, laadulliset, tekniset, kaupunkikuvalliset sekä taloudelliset tavoitteet suunnittelua ja toteutusta varten
 • Sisältää hankkeen kustannusarvion
 • Kuvaa hankkeen toteutuksen tehtävät, tarvittavat päätökset sekä eri toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen

TILA-hankesuunnitelman lopputuloksena esitetään

 • tilahankkeen yleistiedot ja ominaisuudet
 • tilahankkeen toteutustapa
 • toteutusaikataulu
 • rakennuspaikka, tontin ominaisuudet ja tontinkäyttö
 • kustannukset ja rahoitusmuodot
 • toiminnalliset tavoitteet
 • tilatavoitteet ja laajuudet
 • tekniset tavoitteet
 • laatutavoitteet

Hankesuunnitelma kannattaa tehdä aina tilanteessa, jossa yhteisö

 • on käynnistämässä tilahanketta
 • tarvitsee lisää tilaa
 • on käynnistämässä tilojen korjausta
 • on muuttamassa tilan käyttötarkoitusta
 • haluaa parantaa toimitilan toimivuutta


Tutustu referensseihimme!