Tilakonsultit
TILA-HANKINNALLA APUA TARJOUSPYYNNÖN LAATIMISEEN

TILA-hankinta
kuvaa tilahankkeen teknisen ja toiminnallisen vaatimustason, hankintatavan, rakennustavan sekä toteutustavan tarjouspyyntövaiheen käynnistämistä varten
.


TILA-hankinta on asiantuntijapalvelu, jonka tavoitteena on tilaajan avustaminen tilojen hankinnassa, hankintamenettelyn valinnassa ja tarjouspyyyntöasiakirjojen laatimisessa.


 • Määrittää tilojen hankintamenettelyn yhdessä asiakkaan kanssa
 • Määrittelee tilakohtaisen varustelutason
 • Tarkentaa tilojen kalustamisen sijoittumista viitesuunnitelmien muodossa
 • On tilaajan tukena määrittelemässä rakennuksen laajuutta, kustannuksia ja kohdekohtaisia erityisvaatimuksia
 • Perustaa tilaohjelman laatimisen toiminnan tarpeisiin, tilojen käyttöasteisiin sekä tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksiin
 • Kuvaa hankkeen toiminnalliset, laadulliset, tekniset, kaupunkikuvalliset sekä taloudelliset tavoitteet suunnittelua ja toteutusta varten
TILA-hankinnan lopputuloksena tuotetaan

 • tilahankkeen yleistiedot ja ominaisuudet
 • toteutusaikataulu
 • rakennuspaikka, tontin ominaisuudet ja tontinkäyttö
 • suunnitteluohje: kohteen toiminnan, laajuuden, tekniset ja laadulliset tavoitteet, lisäksi suunnittelua ohjaavat säädökset
 • rakennustapaselostus sisältäen rakennustekniset erikoispiirteet
 • huonetilaohjelma
 • rakennuslupaan ja poliittiseen päätöksentekoon vaaditavat dokumentit ja piirokset
TILA-hankinta kannattaa tehdä aina tilanteessa, jossa yhteisö

 • on tehnyt päätöksen hankkia tai peruskorjata tiloja; hankesuunnitelma on valmistunut
 • omat resurssit eivät mahdollista riittävien tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen
 • tarvitsee hankkeen suunnitteluohjausta
 • tarvitsee rakennuttamisen valmistelun erikoisosaamista; esim. SR-urakkamuotoisen hankinnan käynnistäminen


Tutustu referensseihimme!